Χαρά Δέλα

Meet the NeoCreator: Από εδώ, η Χαρά Δέλα

"Η επικοινωνία και η σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο είναι η πεμπτουσία κάθε τέχνης για το δημιουργό της." Από εδώ η NeoCreator, Χαρά Δέλα.