Οι κανόνες του No-Shave November

No-Shave November και οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος αν θέλει να συμμετάσχει ενεργά.