«Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης»

Η καταγραφή και η δημιουργία βάσης θεσμικού πλαισίου των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης είναι απαραίτητη για το παρόν και σίγουρα για το μέλλον!